svenska | english
Toppbilder
Ayurvedic Massage

Balans, en förutsättning för hälsa

Ayurveda är en flera tusen år gammal metod för hälsa och välbefinnande och kan enkelt översättas till “kunskap om livet”. Med rötter i Indien är ayurveda en holistisk vetenskap som ser till både kropp, sinne och själ.

Hellre förebygga än bota

Principen för ayurveda kan sammanfattas med orden “Förebyggande är bättre än bot”. Fokus ligger på att genom en sund livsstil med goda rutiner, diet och utrensning stärka sin hälsa så att sjukdomstillstånd inte uppstår.

Tridosha – tre grundenergier

Enligt ayurveda finns det tre grundenergier; tridosha. Dessa energier sägs styra över alla biologiska och psykologiska funktioner. De tre tridoshorna kallas Vata (luft och rymd), Pitta (eld och vatten) och Kapha (vatten och jord). Varje individ är en kombination av dessa tre, varav en oftast är dominerande. Enligt ayurveda uppstår all ohälsa genom obalans i och mellan dessa doshor.

Massage är en av de viktigaste och mest njutbara metoderna att bringa doshorna i balans och på så sätt främja hälsa och välmående.

 

Take care of your body.  It's the only place you have to live. 
~Jim Rohn

"If your inner energy is misdirected, so will your whole life be." 
~C. Astrid Weber

"The body never lies."  ~Martha Graham

"To keep the body in good health is a duty... otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear."  ~Buddha
Alok Anupam Swami • Malave Do, Luntmakargatan 94 • Stockholm • 0736-98 32 57 • alok@ayurvediskmassage.se